Bedrift

Jente på jobb med stiv rygg og nakkeVi spesialiserer oss på bedriftsavtaler!

Det er mer lønnsomt å beholde de ansatte i jobb, enn å risikere lange og kostnadskrevende sykemeldinger. Visste du at 70-85 % av dine ansatte er i en risikogruppe for å bli sykemeldt? 5-10 % er sykemeldt, og 10-20 % er i en såkalt friskgruppe og sjelden eller aldri sykemeldt. Det er denne gruppen vi ønsker å øke i samarbeid med dere!

Vi skreddersyr behandlings- og oppfølgingstilbud til hver enkelt bedrift.

Det er utrolig viktig å ha en kropp som tåler arbeidslivets oppgaver. Enten du jobber med stillesittende kontorarbeid eller fysisk tungt arbeid.

En ansatt som er borte fra jobben koster gjennomsnittlig 2600 kroner pr sykedag (5). En norsk undersøkelse viser at de som går direkte til kiropraktor er gjennomsnittlig borte fra jobb i 9 dager mot hele 23 dager for de som går til legen (1). Dette fordi vi aktivt er med på reparasjonsprosessen og hele tiden vurderer arbeidsevne og gjør andre nødvendige tiltak fortløpende. En undersøkelse utført av SINTEF viser at 26% av pasienter som går til manuellterapeuter er sykemeldte mot kun 14% av kiropraktorpasienter (2). Hvis sykemelding ikke er til å unngå, hvor mye vil din bedrift spare i arbeidsgiverperioden på at de får hjelp hos en kiropraktor?

Forskning viser at tidlig intervensjon og individuell aktiv behandling er betraktelig mer kostnadseffektivt enn bare informasjon og rådgivning. Rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med 35 prosent (3). En svensk studie fra 2005 viste at ryggpasienter som kom til behandling hos kiropraktor innen 1 uke etter de fikk smerte ble både fortere frisk og i mindre grad kronifisert enn ryggpasienter som ventet til andre uke etter påbegynt smerte (4). Det er nettopp denne tidlige fasen som tilsvarer arbeidsgiverperioden hvor det er mest å spare for bedriften og samtidig der riktig behandling kan unngå utvikling av kroniske plager for den ansatte. Hvor mye vil din bedrift spare på en reduksjon i sykefraværet på 35%?
Ta kontakt med oss for et tilbud tilrettelagt din bedrift!

Tlf: 98 60 60 98
E-post: kiropraktorh@gmail.no

Kilder
1 (Kilvær et al 1997)
2 (SINTEF rapport nr STF78 A034514)
3 (Spine, vol 30, nr. 11/2005, pp 1235-1241)
4 (Axen et al, JMPT 2005;28:153-158)
5 (SINTEF)