Kne og ankel

Smertesymptomer i knær og ankler kan ha store innvirkninger på livskvaliteten, da de bærer vekten av hele kroppen og blir utsatt for store belastninger. Slike plager kan altså virke inn på helsetilstanden generelt som følge av mindre evne til å være mobil. De kan tillegg være roten til symptomer i rygg og nakke, da de danner fundamentet for en velfungerende kropp, akkurat på samme måte som en svak grunnmur i et hus vil gi utslag i skjeve vindus- og dørkarmer.

På Ski kiropraktorklinikk ser vi hvor viktig det er at leddene i ankel og kne fungerer optimalt, slik at belastningen fra kroppstyngden blir jevnt fordelt.
Bare i ankelen er det 26 forskjellige ben som skal fungere i et samspill, dersom funksjonen blir endret vil noen områder bli feilbelastet og over tid gi symptomer.

På generelt grunnlag kan vi si at årsaken til feilstillinger av  kneets og ankelens ledd kommer av skader (overtråkk og lignende), fottøy som ikke tillater normal bevegelse av fotens ledd og kroppslig overvekt som skaper overbelastninger. I tillegg har vi i dag for lite bevegelse i ulendt terreng som forårsaker svake ankler. Vi har derimot en tendens til å gå på harde, flate underlag som gir den samme belastningen igjen og igjen, og dermed skaper et problem.

Sett fra en annen vinkel, finner vi ofte sammenheng mellom forstyrrelser i ryggen og symptomer i kne og ankel. Dette kan forklares med at nerveforsyningen til bena våre kommer fra ryggen, og dersom nervesignalene blir forstyrret av en låsing i ryggen fungerer heller ikke endestasjonen(f.eks kne/ankel) som den skal.

For idrettsutøvere som er plaget med gjentatte overtråkk, er det ofte selve leddkorreksjonen som blir oversett i gjenopptrening/rehabilitering. Denne leddkorreksjonen er essensiell for å kunne forhindre videre plager. Vi ser også at utøvere kommer raskere tilbake i trening ved hurtig kiropraktisk inngrep ved akutte skader. Ved akutt overtråkk er det viktig å følge PRICE prinsippet, og deretter få en hurtig evaluering av en kiropraktor med kompetanse på ankler for å redusere restitusjonstiden.

Husk på at den vanligste årsaken til skade er tidligere skade.

På Ski Kiropraktorklinikk vil vi gjenetablere funksjonaliteten i ankel og kne, og veilede i korrekte tiltak for å redusere symptombildet og forebygge gjentagelse.