Skuldersmerter

Skulderleddet er et ledd med stor bevegelse og mye belastninger. De store bevegelsesmulighetene i skulderen gjør at leddet lett kan bli utsatt for overbelastninger og instabilitet. Som følge av en grunn leddskål i skulderleddet kreves det god og sterk muskulatur rundt skulderen, den såkalte rotatormansjetten.

Dersom man har en feilfunksjon i skulderleddet og dets tilhørende muskulatur kan dette gi utslag i smerter, bevegelsesinnskrenking og problemer videre ned i armen.

Med skulderproblematikk vil man i mange tilfeller oppleve smerter i nakke og brystrygg, da disse strukturene har en direkte sammenheng med skulderen. Ofte ses smerter rundt skulderbladet i sammenheng med et skulderleddproblem, dette kan i mange tilfeller være det første symptomet på en feilfunksjon i skulder.

Vi har gode resultater med avklemingssyndrom (impingement), frossen skulder, senebetennelser, instabilitet og kan også hjelpe de med kroniske plager som slitasjeskader (kalkskulder).