Slitasje i ryggen

Eldre mann som holder seg i skulderVed alderdom er slitasje i kroppens ledd en naturlig hendelse. Dette kan medføre store plager som kan påvirke livskvaliteten. For å redusere slitasje og dertil kommende symptomer er det viktig å vedlikeholde bevegelse i leddene. Dette kan gjøres på flere måter, herunder kiropraktisk evaluering, trening og kosthold. Akkurat som en bil trenger service for å hindre store skader, trenger kroppen og ryggsøylen en sjekk med jevne mellomrom.

En undersøkelse på Ski Kiropraktorklinikk avdekker slitasje på et tidlig stadium, og kan hjelpe deg å hindre at tilstanden forverrer seg. Dersom man har lett eller kraftig slitasje vil vi tilpasse behandlingen så du alltid får en trygg og effektiv behandling.

Undersøkelser viser at man kan øke reaksjonsevnen betydelig (opp til 15%) ved en spesifikk kiropraktisk justering. Dette vil være en stor fordel for alle som ferdes i trafikken, men ikke minst vil en slik endring av reaksjonsevnen ha stor betydning for hverdagen til de som har dårlig balanse.

Hva skjer ved slitasje?

Kroppen tilpasser seg ukorrigerte belastninger i ryggen ved å legge kalsium (ben) mellom overbelastede ryggvirvler (ser omtrent ut som tannstein), disse virvlene vil i siste omgang vokse sammen.  Dette er en overlevelsesmekanisme kroppen setter igang med hensikt om å gjøre det påvirkede området mer stabilt. Ulempen med denne prosessen er at når ett område blir stivt er det andre områder i ryggen som må kompensere og vil lett bli overbelastet. Sammenvoksingsprosessen er saktegående og kalles degerative forandringer, eller slitasje. På samme måte som tannproblemer kan forebygges ved tannlegebesøk, kan slitasje i ryggen forebygges ved kiropraktisk behandling.

Slitasje er et problem som utvikler seg over lang tid, og vil ha et varierende forløp. Problemet kan utvikle seg over mange år, med eller uten symptomer. Derfor er det viktig å ikke “vente å se” om symptomene blir bedre av seg selv, da en degenerativ prosess vil utvikle seg i flere faser over lengre tid med et varierende symptombilde.
“Vente og se” = kroniker

Det er tre forskjellige faser av slitasje

Slitasje starter som en overbelastning i deler av ryggsøylen, for eksempel etter et fall som barn, en bilulykke, fødsel, eller små gjentatte feilbelastninger. Den første fasen av slitasje er ofte preget av endret ryggkurvatur og noen ganger manglende evne til å snu og bøye seg. Deretter kompenserer kroppen for dette ved å overbelaste andre deler av ryggen og man får ofte symptomer andre steder enn hvor det opprinnelige problemet er. Smertene kan også «forsvinne» i en periode.

Dersom en overbelastning forblir ubehandlet over lengre tid vil kroppen legge kalsium (som er hovedbestanddel i benvev) i leddflater, leddbånd og bindevev. Denne andre fasen er et resultat av kroppens forsøk på å stabilisere ryggleddet som ikke fungerer som det skal. Det er fremdeles vanlig å ikke oppleve noe form for ubehag i dette stadiet, og ved å være uvitende om at man har et voksende problem, kan tilstanden utvikle seg videre.

Den tredje fasen arter seg ved at funksjonen i ryggen er permanent endret. Endringene i leddet kan være en årsak til stivhet, smerter og andre ubehag, spesielt i starten av bevegeleser. Selv om man i denne tredje fasen ikke igjen kan oppnå et fullstendig velfungerende ledd, vil man ha gode sjanser til symptombedring og forhindre at problemet blir verre gjennom behandling og veiledning på Ski Kiropraktorklinikk.