Svimmelhet

Svimmelhet er en av våre vanligste helseplager og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Balansesystemet består av sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganer i det indre øret og sensorer i kroppens muskler og ledd. Svimmelhet oppstår idet hjernen ikke klarer å synkronisere informasjon fra de tre sansene fordi beskjedene om kroppens posisjon er motstridende. Årsaken til dette kan være mange.

De fleste årsaker til svimmelhet er heldigvis ufarlige. Dersom svimmelheten din ledsages av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du oppsøke lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander. Vi på Ski Kiropraktorklinikk vil alltid gjøre grundige undersøkelser for å finne riktig opphav til svimmelheten din og gjøre de rette henvisninger og undersøkelser.

Vi har gode resultater med

  • Krystallsyken
  • Konstant svimmelhet/tåkesyn
  • Svimmelhet ved bevegelse
  • Øresus med svimmelhet

Ofte kan man ha antatt eller fått beskjed om at man har virus på balansenerven, men som vi ofte ser kommer fra en låsning i bevegelsaparatet.

Omtrent 60 % av sanseinformasjonen kommer fra synet, resterende kommer i all hovedsak fra leddsensorer i bevegelsesapparatet. Flest sensorer finnes i nakken – spesielt øvre nakke.

I de aller fleste tilfeller er svimmelhet helt ufarlig og stammer nesten utelukkende fra låsninger i bevegelsesapparatet. Nakke, kjeve og spesielt øvre nakkelåsninger står for nesten alle godartede svimmelhetstilstander. Ski Kiropraktorklinikk vil gi deg effektiv og trygg behandling for slike plager med meget god respons.